Medi Ambient

Equipament del port de l'Ametlla de Mar

Punt blau

 • Olis de motor
 • Disolvents
 • Bateries
 • Envasos contaminants
 • Filtres d'oli
 • Draps contaminats
 • Residus de pintura
 • Fangs contaminats
 • Piles
 • Florescents y làmpares de mercuri
 • Ànodes de Zinc

Bandera blava Otorgada des del 2000 fins el 2023

bandera blava

Més equipament i documents Política ambiental, Declaració ambiental, Resum de consums, Tríptic,

Cronologia degradació residus Certificat de compra i cancel·lació de crèdits

Contenedors selectius de deixalles

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos de plàstic i metal·lics no tóxics
 • Escombreria ordinaria
 • Fracció orgànica

Estació ecológica

 • Aigues de sentina
 • Aigues residuals
 • Separador de Aigues Hidrocarburades

  Varador

 • Reixes Interceptores
 • Pous de decantació

Certificats

ISO14001 Emas bandera blava